loading...
Turystyka Górska
Sporty Górskie
loading...
Strefa Outdoor
Kultura
loading...
Kultura

Turystyka

Sport

Sprzęt

Konkursy

Wojewoda małopolski stawia na ochronę walorów krajobrazowych. 

W miniony czwartek, 6 czerwca, odbyło się spotkanie wicewojewody z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Limanowa. Spotkanie dotyczyło zabudowy Polany Stumorgowej w Beskidzie Wyspowym. Podczas rozmów omówiono etap robót budowlanych oraz możliwości formalnoprawne. Jedną z propozycji jest zmiana gruntu prywatnego, na którym powstaje inwestycja, na grunty będące w dyspozycji Skarbu Państwa. Niezależnie wojewoda skierował do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prośbę o szczególne i bieżące monitorowanie realizacji inwestycji. Wojewoda zwrócił się również do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o monitorowanie dróg leśnych, z których korzysta inwestor. 

loading...
Dla Niej
loading...
Dla Niego
loading...
Dla Dzieci

Artykuły Strefy Outdoor

loading...
Nowości
Produkty i testy
Porady
Producenci