Nagrody Funduszu im. A. Zawady - dlamłodych wspinaczy

Koledzi i Koleżanki,

W imieniu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (m.in. Akcja Społeczna "Śmigło dla Tatr") chciałbym Was prosić o  przekazanie członkom Waszych Klubów PILNEJ informacji na temat nagrody  Funduszu im. Andrzeja Zawady.

Fundusz im. Andrzeja Zawady powstał w celu wspierania wybitnych osiągnięć alpinistycznych w górach wysokich, dokonywanych przez młodych wspinaczy. Jego fundatorką jest Pani Anna Milewska. Fundusz w ubiegłym roku z PZA  przeszedł pod opiekę Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, dzięki temu można wspierać go również darowiznami w ramach odpisów podatkowych 1%.

Jeśli ktoś planuje w nadchodzącym roku ambitną wyprawę w góry typu alpejskiego - niech jak najszybciej prześle na adres Fundacji swój  wniosek. Najlepsza ze zgłoszonych ofert ma szansę na dofinansowanie w  wysokości ok. 10.000,- zł. Warunkiem jest wiek poniżej 30 lat.

Termin składania wniosków mija 15 lutego, zaś decyzja Zarządu o dofinansowaniu zostanie podjęta do 28 lutego.

Adres Fundacji to:
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego
im. Jerzego Kukuczki
ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa

Regulamin Funduszu znajduje się pod tym adresem: 
http://www.smiglodlatatr.pl/news.php?NewsId=50

Jednocześnie - ponieważ zbliża się termin rozliczeń podatkowych -  chciałbym Was prosić o przypomnienie Waszym klubowym Kolegom i Koleżankom  o możliwości wsparcia działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego  im. Jerzego Kukuczki odpisem jednego procenta podatku (Fundacja jest  Organizacją Pożytku Publicznego). Szczegółowe informacje na temat naszej  działalności, wraz z osiągnięciami z lat ubiegłych i rozliczeniami  finansowymi można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
http://www.smiglodlatatr.pl/ Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!

Jeszcze raz przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie nagrody Funduszu im. Andrzeja Zawady upływa 15 lutego! Czasu zostało już bardzo  niewiele.

W imieniu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki dziękuję za rozesłanie tej informacji do członków Waszych Klubów.

Pozdrawiam,

Kacper Gradoń