Archiwum

Jak to już stało się niemal nową świecką tradycją w Jurajskim Klubie Wysokogórskim wraz z nadejściem wiosny kolega Kajetan przeprowadza szkolenie z pierwszej pomocy – a, że są one potrzebne, przekonać się można obserwując przebieg zajęć. Na początku oczywiście jest łatwo – wszyscy wszystko wiedzą – zapewniamy sobie bezpieczeństwo, wykonujemy kolejne czynności, skuteczność ratowania oscyluje circle about 100%. Przysłowiowe schody zaczynają się podczas pierwszych ćwiczeń praktycznych – jeden z samochodów, w którym litościwie oszczędziliśmy szyby, imituje udział w wypadku. Grupka kursantów świeżo po wykładzie raźno zabiera się do pracy – efekt całkiem niezły – zabezpieczających gumowych rękawiczek nie założył nikt :). Parafrazując hasło reklamowe – troje uratowanych, 5 szczęśliwych ratowników, HIV gratis. Gdy już udało nam się mniej więcej bezbłędnie wykonać zadanie, Kajetan przygotował gwóźdź programu. Nosze, które intrygowały mnie już od dłuższego czasu zostały wykorzystane w bardzo ciekawy sposób. Na „ochotniczkę” wybrana została Mallory – przywiązana pasami, opatulona brezentem, w kołnierzu usztywniającym - niczym Kleopatra została wniesiona przez osobistych szerpów na szczyt Zegarowej Turni. Jaki kraj, taka lektyka chciałoby się rzec – z każdym uderzeniem noszy o skałę. Nasze manewry budziły sporą sensację wśród wspinaczy, baliśmy się nawet, że sam JOPR w trosce o swój monopol ratowania na Jurze, wyskoczy gdzieś z zakrętu na quadach, z TVN i całym rynsztunkiem bojowym. Skoro ktoś wniósł – znieść a raczej zwieść musiał ktoś – nie chcąc mieć na sumieniu Mall – wysłaliśmy Giaura – w końcu jak zginąć to razem – kolega Giaur chyba nigdy tak długo nie sprawdzał jeszcze stanu zjazdowego jak w niedzielę – w końcu udało się bezpiecznie zjechać na sam dół. Oprócz dużej liczby funu – operacja ta uświadomiła nam jak ciężko poruszać się z noszami w trudnym górskim terenie, mimo że nasz teren to było jakieś 0+ to namęczyliśmy się okrutnie. Pełni świadomi, świadomi, że hej – naszej wiedzy z pierwszej pomocy, późnym popołudniem rozjechaliśmy się do domów uważając XIII oficjalne spotkanie JKW za udane.

Krzysiek Pankiewicz na zebraniu założycielskim JKW

Krzysiek Pankiewicz na zebraniu założycielskim JKW6 maja 2009 w wyniku wypadku zmarł Krzysztof Pankiewicz, wybitny alpinista, prezes i członek władz klubowych Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego, członek Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.

Krzysiu był  wspaniałym kolegą, zawsze chętnym do działania na  rzecz środowiska wspinaczkowego. Uczestniczył w tworzeniu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego, był jego współzałożycielem.

Rodzinie i bliskim a w szczególności naszej koleżance klubowej Ewie Panejko-Pankiewicz najgłębsze wyrazy współczucia składa Zarząd oraz koleżanki i koledzy klubowi Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.

Dziękujemy Ci Krzysiu... .

Uroczystość pogrzebowa śp. Krzysztofa Pankiewicza odbędzie się dnia 13 maja 2009 r. o godz. 13:15  w Kaplicy na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Łodzi przy ul. Szczecińskiej, o czym zawiadamia Rodzina.

W dniu 26 kwietnia w siedzibie klubu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Dotyczyło ono podwyższenia składek członkowskich.  W pierwszym terminie, niestety nie zebrała się odpowiednia ilość członków uprawnionych do głosowania, więc obowiązującym pozostał termin drugi.

1. Na zebranie przybyło 15 członków JKW.  W wyniku głosowania przyjęta została nowa  stawka składki członkowskiej i wynosi  60 zł na rok. Ustalono również, iż nowa składka obowiązywać będzie:

  • od roku 2010 dla obecnych członków,
  • od 2009 w przypadku nowo zapisanych.

W wyniku dyskusji poddano również pod głosowanie kwestię podwyższenia wpisowego z 50 zł na 60 zł , która została przyjęta jednogłośnie.

Informujemy, że pełen protokół jest do wglądu w siedzibie klubu w godzinach otwarcia.

Zarząd

Rzędkowice, 28.03.2009rr

Komunikat nr 1/09

Zarząd Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego zawiadamia wszystkich Członków Klubu, że w dniu 26 KWIETNIA br. o godz. 12.00-tej(I termin), w siedzibie Klubu (Rzędkowice, ul. Jurajska 72) odbędzie Nadzwyczjne Walne  Zebranie Członków Klubu, w celu  zmiany wysokoci składek klubowych.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o potwierdzenie otrzymanej wiadomości i poinformowanie o uczestnictwie w zebraniu, co ułatwi przygotowanie odpowiedniej  sali obrad.

Ponieważ, zgodnie ze Statutem Klubu, o ważności Uchwał Walnego Zebrania decyduje obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w przypadku braku odpowiedniej ilości osób na zebraniu w I terminie, wyznaczyliśmy II termin zebrania na dzień 26 kwietnia br.  na godz. 12.30.

Zarząd JKW

W związku z licznymi pytaniami jakie otrzymaliśmy w sprawie spotkań i obozu wspinaczkowego w Morskim Oku, zamieszczamy dodatkowo kilka istotnych informacji.

Kobiecy obóz wspinaczkowy w Morskim Oku

W dniach od 7 – 15 marca 2009 r. odbędzie się w Morskim Oku  kobiecy zimowy obóz wspinaczkowy, którego organizatorem jest PZA.

1. Uczestniczkami obozu wspinaczkowego mogą być koleżanki, które posiadają  kwalifikacje pozwalające na samodzielną wspinaczkę zimową oraz należą do klubów PZA.