Ta najwyższa góra („Dach świata”) do roku 1865 nosiła nazwę Szczytu XV.

Określenie to nadała Indyjska Służba Topograficzna.
Nazwa, która obowiązuje obecnie, nadana została dopiero w 1865 r. na cześć walijskiego kartografa i geodety – Sir George'a Everesta.
Sir George Everest był głównym geodetą Indii i pracował nad sporządzeniem mapy Indii.
Obok Mount Everestu i Peaku XV funkcjonują nazwy:
Sagarmatha (tak nazywają tą górę Nepalczycy i oznacza ona „Czoło Nieba”),
Czomolungma (taka nazwa funkcjonuje wśród mieszkańców po drugiej stronie góry – wśród Tybetańczyków i tłumaczy się ją jako „Bogini Niebios” lub „Matka – Bogini Świata”).
Jeszcze co do pierwszej nazwy:
Nadawanie kolejnym szczytom nazw w postaci numerów było dosyć powszechne.
Co prawda aktualnie gdy chodzi o wiele szczytów, to przeważnie określa się je zgodnie z tym jakie nazwy funkcjonowały wśród społeczności lokalnej.
Ale już np. drugi szczyt Ziemi – K2 (nazywany tak, bo zgodnie z ustalonymi zasadami dla Karakorum przyjęto symbol „K”, a następnie kolejnym szczytom od zachodu do wschodu dodawano cyfra po cyfrze), mimo lokalnego określenia „Chogori” to nadal i najczęściej po prostu K2.

 

Bartek Michalak


Źródła:
https://www.wikipedia.org/,
http://www.portalgorski.pl/,
https://pl.hrvwiki.net/,
UPADEK OLBRZYMÓW, Maurice Isserman, Stewart Weaver,, Oświęcim 2019.