Kalendarium

Ryszard Gajewski urodził się 5 października 1954 r. w Zakopanem. Mechanik z zawodu, taternik, alpinista, himalaista, instruktor alpinizmu PZA i narciarstwa PZN, ratownik TOPR, od 1977 r. przewodnik tatrzański oraz międzynarodowy przewodnik wysokogórski UIAGM IVBV. Zdobywca dwóch ośmiotysięczników.

Adam Skoczylas urodził się 3 października 1929 r. w Bielsku-Białej, zmarł 25 listopada 1966 r. w Łodzi. Studiował medycynę i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był alpinistą i pisarzem górskim.

Janusz Kuliś urodził się 26 września 1950 r. we Wrocławiu. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Jest alpinistą, żeglarzem i strzelcem sportowym. Wspina się od 1969 r. Zdobywca Broad Peak Midle. Współzałożyciel Akademickiego Klubu Alpinistycznego we Wrocławiu, były prezes wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Janusz Majer urodził się 25 września 1946 r. w Siemianowicach Śląskich. W 1971 r. ukończył studia na wydziale metalurgicznym krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Alpinista, polarnik i podróżnik, zdobywca ośmiotysięcznika Broad Peak. Wraz z Arturem Hajzerem stworzył popularną w latach 90. markę Alpinus, a później HiMountain. Obie firmy zajmowały się produkcją wyposażenia turystycznego i alpinistycznego. Od 2013 r. szef programu "Polskie Himalaje".

Aleksander Lwow urodził się 18 września 1953 r. w Krakowie. Studiował na Politechnice Wrocławskiej, z zawodu mgr inż. mechanik, pracę dyplomową poświęcił wymaganiom wytrzymałościowym i technice asekuracji jako podstawowym problemom zastosowania lin alpinistycznych. Jest taternikiem, alpinistą, himalaistą, wspinaczem sportowym, dziennikarzem i rolnikiem. Założył i wydawał pierwszy w Polsce miesięcznik poświęcony alpinizmowi – „Góry i Alpinizm”. Zdobywca czterech ośmiotysięczników.