Kalendarium

Halina Krüger-Syrokomska urodziła się 30 maja 1938 r. w Warszawie, zmarła 30 lipca 1982 r. podczas próby wejścia na K2. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako zastępca redaktora naczelnego w miesięczniku Fotografia, później w Wydawnictwach Artys­tycznych i Filmowych, a następnie kierowała redakcją literatury pięknej Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w Warszawie. Po Tatrach chodziła turystycznie od 1955 r., zaś taternictwem (początkowo letnim, a później także i zimowym) zaczęła się zajmować w wieku 19 lat.

Andrzej Marciniak urodził się 23 maja 1959 r. w Kolbudach koło Gdańska, zginał 7 sierpnia 2009 r. na Pośredniej Grani w słowackich Tatrach. Był doświadczonym alpinistą.

Krzysztof Apanasewicz urodził się 22 maja 1971 r., zginął 1 sierpnia 2008 r. w tadżyckim Pamirze, w wieku 37 lat. Z wykształcenia był górnikiem, pracował jako ratownik górniczy w kopalni „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1998 r. należał do Speleoklubu w Bielsku-Białej i od 2005 r. do Klubu Wysokogórskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Był doświadczonym alpinistą. Jeździł na rowerze górskim, był sternikiem jachtowym, zajmował się ekstremalnym narciarstwem wysokogórskim.

22 maja 1978 r. Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich i Kazimierz Olech zdobyli dziewiczą Kangchendzongę Środkową (8482 m). Warto wspomnieć, że 3 dni wcześniej Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż stanęli na również niezdobytym dotąd wierzchołku Kangchendzongi Południowej (8494 m). Był to ogromny sukces polskich himalaistów.

Piotr Snopczyński urodził się 19 maja 1950 r. w Świdwinie. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprezesa tej organizacji. Instruktor, himalaista, fotograf, sportowiec, specjalista od robót na wysokości, pedagog. Jest pomysłodawcą świdnickich „Dni Gór”, które organizuje wraz ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury.