To dzieje się za sprawą płyt tektonicznych, które kształtują całą obecną Ziemię (jest ich siedem).

Płyty te są w ciągłym ruchu. Nachodzą na siebie, wypiętrzają, tworząc w ten sposób góry. Na skutek zderzenia płyt afrykańskiej i euroazjatyckiej (ok. 130 milionów lat temu), finalnie powstały Alpy - które to rosną po dziś dzień.

Ale na skutek tego typu zjawisk, góry nie tylko „rosną”, ale również „wędrują”. Wędrują chociażby Alpy Austriackie, Dolomity czy np. kolumbijski Pico Cristóbal Colón (5775 m n.p.m.) - jeden z dwóch najwyższych szczytów w masywie Sierra Nevada de Santa Marta.

Według przeprowadzonych badań, wspomniany Pico Cristóbal Colón przewędrował w ciągu ostatnich 170 milionów lat, trasę 2200 km.

Jeśli chodzi o nasze Tatry, to chociaż zostało potwierdzone, że nie wędrują, to okazuje się , że rosną. Rosną w tempie ok. 1 mm na 10 lat, z tym, że ok. 80/90 % tego „przyrostu” jest niwelowane na skutek działającej w Tatrach na „szeroką skalę” erozji!

Bartek Michalak

Źródła:
Świat wiedzy.