Góry stanowią niewielki procent terytorium Polski. 

W naszym kraju znajdują się trzy górskie łańcuchy:
Karpaty (góry najwyższe i najmłodsze),
Góry Świętokrzyskie (stare i niskie bardzo),
Sudety (pośrednie góry – „trochę” młode i „trochę” wysokie).
Dzielą się one na 28. górskich pasm.

Góry stanowią jedynie bardzo niewielki procent terytorium Polski. Mimo to, oferują nam masę atrakcji, widoków, wyzwań. To tu dorastali, szkolili się i praktykowali najlepsi himalaiści czy wspinacze. To wreszcie tu ginęli i wciąż giną ludzie oraz rozgrywają się górskie tragedie.
Z ciekawostek odnośnie naszych trzech górskich łańcuchów:
Karpaty ciągną się przez osiem państw:
Austria,
Polska,
Czechy,
Słowacja,
Ukraina,
Węgry,
Rumunia,
Albania.
W części polskiej jest ich jedynie 10%!
Góry Świętokrzyskie mają ponad 500 milionów lat. I w tym czasie wielokrotnie ulegały wypiętrzeniu, niszczeniu i zalewaniu przez morze.
Nazwa „Sudety” wzięła się prawdopodobnie z języka celtyckiego i oznaczać może „las dzików”, bo tych było tu i nadal jest naprawdę sporo.
Wspomniane łańcuchy górskie tworzą poszczególne pasma. Najwyższe szczyty tych pasm (jest ich 28) tworzą tzw Koronę Gór Polski (KGP).
Choć zdobycie jej nie jest jakieś wyjątkowo trudne, warto ją skompletować. Chociażby dla własnej satysfakcji i motywacji, dla poszerzenia wiedzy z zakresu geografii i mapy gór w Polsce oraz dla górskich wrażeń i tutejszej przyrody.
Kompletną listę KGP znaleźć można choćby na stronie Wikipedii.
Najwyższym szczytem jaki trzeba tu zdobyć są Rysy (2499 m n.p.m.), a najniższym, położona w Górach Świętokrzyskich – Łysica (612 m n.p.m.).

 
Bartek Michalak

Źródła:
http://www.portalgorski.pl/,
https://hasajacezajace.com/,
https://polskapogodzinach.pl,
Wikipedia.