Beskidy

Uważa się go za jeden z najciekawszych i najtrudniejszych zarazem odcinków w całych polskich Beskidach.

Pilsko należy do Korony Beskidu Żywieckiego.

Są częścią Beskidu Sądeckiego.

„Babia Góra – dominujący element krajobrazu i składnik tożsamości ludzi mieszkających w jej sąsiedztwie.

Jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego.