Na terenie Pienin szacuje się, że żyje mniej więcej 7000 gatunków różnych dzikich zwierząt.

Możemy tu spotkać także gatunki, które nie występują w żadnym innym miejscu na świecie! Taka sytuacja ma miejsce np. w momencie natrafienia tu na dosyć charakterystycznego motyla – niepylaka apollo.
Ogromnie duża liczba zwierząt tu żyjących związana jest z bardzo specyficznym klimatem tych gór. Omawiany rejon charakteryzuje się bowiem występowaniem wielu mikroklimatów. To szerokie zróżnicowanie zaś powoduje, że właśnie tyle różnorodnych zwierząt znajduje tu dla siebie odpowiednie warunki do życia. Przez to też, Pieniny stały się idealnym miejscem gdzie często biolodzy, naukowcy i inni znawcy zwierząt prowadzą swoje naukowe badania – co roku opisywane są tutaj nowe gatunki bezkręgowców. Ale nie tylko botanicy zjeżdżają w te strony. Rokrocznie Pieniński Park Narodowy odwiedzają miliomy przeróżnych turystów.
Zwiedzanie zwiedzaniem, prace badawcze i owszem, ale pamiętać należy, że wszystkie gatunki zwierząt na terenie Parku Narodowego (roślin zresztą też) objęte są ochroną ścisłą!
Dla osób zainteresowanych tematem pienińskiej przyrody, Park wybudował aż pięć pawilonów, które umożliwiają gruntowną edukację w tej sferze. Są one w Krościenku nad Dunajcem, Czorsztynie, Sromowcach-Kątach, Sromowcach Niżnych i Szczawnicy.
A konkretnie, to na obszarze PPT spotkać można m.in. rysia, żbika oraz lisa, borsuka, kunę, jelenia, dzika czy tchórza. Niedźwiedzie czy wilki zachodzą tu sporadycznie. Brak większych drapieżników wynika stąd, że dziki obszar Pienin jest stosunkowo mały. Wszędzie w zasadzie stoją jakieś domy, ciągną się szlaki czy drogi. Wszystko to utrudnia (a wręcz uniemożliwia) migrację na szeroką skalę.
W Pienińskim Parku Narodowym występują rzadkie okazy ptaków. Natkniemy się na takie osobniki jak np. puchacze, orliki krzykliwe, orły przednie, bociany czarne czy sóweczki. Nie brakuje nietoperzy (zamieszkują tutejsze jaskinie) i przede wszystkim pełno tu przeróżnych owadów (w szczególności motyli).
Więcej szczegółów na:
http://www.pieniny.com/pl/io173/zwierzeta-w-pieninach
Pewnym problemem jest występowanie jenotów, których populacja z roku na rok rośnie. Oryginalnie zwierzęta te zamieszkują tereny Rosji, Mandżurii, Wietnamu i Japonii. W Europie, na terenie PTT naturalnych wrogów nie mają. Same natomiast stanowią poważne zagrożenie dla okolicznych ptaków czy lisów.
Jenoty trafiły w połowie XX w. do Europy do ferm futerkowych, skąd niektóre osobniki pouciekały i obecnie na kontynencie populacja ich jest dosyć wysoka.

 

Bartek Michalak

Źródła:
https://www.portalgorski.pl/,
http://www.pieniny.net.pl/,
http://www.pieniny.net.pl/,
http://www.msw-pttk.org.pl/,
http://www.pieniny.com/,
https://flisacy.pl/,
http://www.e-zwierzyniec.pl/park/pieninski-park-narodowy/.