Góry Bardzkie są mało znanym i niepopularnym wśród turystów pasmem w Sudetach Środkowych. Pasmo o długości około 19 kilometrów ciągnie się od Przełęczy Srebrnej (585 m n.p.m.) na północnym zachodzie, gdzie łączy się z Górami Sowimi,  po Przełęcz Kłodzką na południowym wschodzie, która oddziela je od Gór Złotych.

Góry Bardzkie

Od południowego zachodu Góry Bardzkie, tworząc naturalną granicę z Niziną Ząbkowicką, zamykają Kotlinę Kłodzką. Zbocza na północno –wschodniej granicy gór opadają uskokiem brzeżnym ku Przedgórzy Sudeckiemu. Środek pasma, w rejonie Barda, przecina Nysa Kłodzka, która tworzy Przełomem Bardzkim prastare wrota do ziemi kłodzkiej. Nysa Kłodzka dzieli Góry Bardzkie ma dwie części: Grzbiet Wschodni i Grzbiet Zachodni. Najwyższymi szczytami pasma jest góra Kłodzka (765 m n.p.m.) - w części południowo – wschodniej, oraz Kortunał (676 m n.p.m.) w części północno – zachodniej.

Bardo, źródło: szlak.info

Bardo, źródło: szlak.info

Budowa geologiczna

Góry Bardzkie, zaliczane do gór zrębowych, są stosunkowo młode, wypiętrzyły się w trzeciorzędzie w czasie orogenezy alpejskiej. W tym czasie wody z całej Kotliny Kłodzkiej zbierała Nysa, w momencie gdy na jej drodze piętrzyły się Góry Bardzkie, rzeka je rozcinała, czego efektem jest głęboki (150 m) przełom w Bardzie. Budowa geologiczna pasma jest jedną z najbardziej złożonych w Sudetach. Większość pasma należy do struktury bardzkiej, stworzonej ze skał osadowych i wulkanicznych między innymi są to zlepieńce, mułowce, piaskowce, kwarcyty czy łupki ilaste.
Skomplikowaną budowę można zauważyć w rzeźbie terenu, w której zbocza pocięte są głębokimi dolinkami, a szczyty wyraźnie się odznaczają.

Grzbiet Wschodni Gór Bardzkich, źródło: szlak.info

Grzbiet Wschodni Gór Bardzkich, źródło: szlak.info

Przyroda

Góry Bardzkie w całości porośnięte są świerczynami i mieszanymi lasami dolnoreglowymi.  Ogromne obszary pierwotnego lasu zostały wykarczowane w XVII – XIX w., a na ich miejsce posadzono świerki. Na szczęście, w miejscach trudno dostępnych, zachowały się fragmenty naturalnego lasu. Dwa z nich zostały objęte ochroną w rezerwatach. Oba przede wszystkim chronią cisy,  jeden z nich rezerwat „Cisy” chroni ponad 1500 sztuk, natomiast drugi : „Cisowa Góra”, położony nieco dalej na górze Buczek, chroni ponad 1000 cisów.
Turystyka

Główną miejscowością turystyczną w Górach Bardzkich jest Bardo. Jest to malutkie miasteczko wciśnięte między góry w przełomie Nysy. Od tysiącleci prowadził tędy ważny trakt nazywany bursztynowym szlakiem. Obecnie w jego miejsce powstała ruchliwa droga międzynarodowa. Turyści przybywają tu zobaczyć okoliczne zabytki i podziwiać niesamowite widoki nad przełomem rzeki. Z Barda prowadzi również kilka szlaków turystycznych m.in. na Górę Różańcową, Obryw Skalny i górę Kalwarie, na Grzbiet Wschodni Gór Bardzkich z Kłodzką Górą lub na Zachodni Grzbiet.

Tabliczka na szczycie Kłodzkiej Góry, źródło: szlak.info

Tabliczka na szczycie Kłodzkiej Góry, źródło: szlak.info

W czasie jednej wycieczki można odwiedzić większość z tych miejsc. Trasę warto rozpocząć przy bazylice w Bardzie i kierować się żółtym szlakiem na Górę Różańcową. Jest to niewysokie wzgórze (380 m n.p.m.) otoczone trzynastoma kaplicami z początku XX wieku, które rozmieszczone są wzdłuż alei lipowej na odcinku 1740 m. Z Góry Różańcowej trasa wraca z powrotem do Barda, skąd niebieskim i zielonym szlakiem prowadzi najpierw przez Bardo, a dalej pnie się ostro pod górę wzdłuż doliny potoku Srebrnik. Po drodze mija się pierwsze kapliczki drogi krzyżowej. Jedną z takich kapliczek jest kapliczka ze Źródełkiem Matki Boskiej. Kawałek przed nią warto odbić ze szlaku na dróżkę prowadzącą do ruin zamku rycerskiego, zburzonego przez husytów w XV w. Po powrocie na szlak, do drogi krzyżowej, za źródełkiem należy skręcić za zielonymi znakami, które prowadzą przez las do punktu widokowego Obryw Skalny. Jest to 90 – metrowe urwisko z krzyżem, które powstało wskutek osunięcia się zwałów ziemi pod wpływem długotrwałych deszczów. Wydarzenie to miało miejsce 24 sierpnia 1958 r., na szczęście zatarasowana Nysa nie zatopiła wtedy Barda.  Z nad Obrywu trasa wraca do niebieskiego szlaku i podchodzi pod szczyt Kalwarii ( 583 m n.p.m), gdzie stoi barokowa kaplica górska Matki Boskiej Płaczącej. Z Kalwarii schodząc niebieskim szlakiem trasa kończy się w Bardzie.  Drogę można kontynuować z Kalwarii niebieskim szlakiem wiodącym Grzbietem Wschodnim przez Przełęcz Łaszczową (585 m n.p.m.), dalej wspinając się na kolejne szczyty aż do Kłodzkiej Góry (765 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Bardzkich. Z tego miejsca można zejść żółtym szlakiem, przechodząc przez piękne łąki do Wojciechowic, skąd już asfaltową drogą droga prowadzi do Kotliny Kłodzkiej, do Kłodzka.

Ciekawostki

- W Górach Bardzkich można spotkać graptolity – skamieniałe organizmy żyjące w istniejącym tam niegdyś morzu. Były to niewielkie organizmy żyjące w koloniach, występowały w dużych ilościach. Pozwalają one na dość dokładne wyznaczenie wieku skał, ze względu na ich cechy, a przede wszystkim krótki czas występowania i powszechność. Najciekawszym miejscem ich występowania jest odsłonięta skarpa przy drodze ze Żdanowa do Wilczej, gdzie graptolity występują w niewielkim rumowisku u jej podnóża, a także można spróbować je odnaleźć odłupując fragmenty skały. Dobrze zachowane fragmenty kolonii wyglądają niemal jak malowidła na skale.

Panorama Kotliny Kłodzkiej, źródło: szlak.info

Panorama Kotliny Kłodzkiej, źródło: szlak.info

- Kaplica górska Matki Boskiej Płaczącej po szczytem Kalwarii została wniesiona w 1619 r. w miejscu skały, na której podobno w 1400 r. ukazała się Maryja ostrzegając ludność przed wojnami husyckimi.  Po objawieniu się Matki Boskiej na skale pozostały odciski jej stóp. Pielgrzymki na kalwarie były bardzo popularne.

Katarzyna Sender

Źródła:
-   „Sudety”, Cyprian Skała, Wydawnictwo Pascal 1998
-   www.naszesudety.pl