Sudety

Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt i jednocześnie jedna z największych atrakcji turystycznych Gór Stołowych. Wraz z nieco niższym, niedostępnym dla turystów, Szczelińcem Małym (896 m), wznosi się 150 m nad Karłowem. Z płaskiego masywu, porozcinanego małymi szczelinami i głębokimi wąwozami, rozciąga się wspaniały widok na Sudety.

Śnieżka to najwyższy szczyt nie tylko Karkonoszy, ale również całych Sudetów, a także najwyższa góra Republiki Czeskiej, zwana przez Czechów Sněžka. Wyraźnie dominujący i najbardziej charakterystyczny szczyt w Karkonoszach, widoczny z prawie całych Sudetów, a także z odległych równin Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, położony na granicy polsko – czeskiej, 200 m ponad Równią pod Śnieżką. Śnieżka należy do Korony Gór Polskich, a także do Korony Europy.