Sudety

Góry Złote – z jednej strony są miejscem spacerów dla kuracjuszy z Lądka Zdroju, natomiast w dalszych partiach, na południowy – wschód, stanowią wraz Górami Bialskimi i Masywem Śnieżnika  najpierwotniejszą część polskich Sudetów.

Góry Bardzkie są mało znanym i niepopularnym wśród turystów pasmem w Sudetach Środkowych. Pasmo o długości około 19 kilometrów ciągnie się od Przełęczy Srebrnej (585 m n.p.m.) na północnym zachodzie, gdzie łączy się z Górami Sowimi,  po Przełęcz Kłodzką na południowym wschodzie, która oddziela je od Gór Złotych.

Góry w Sudetach Środkowych wyróżniają się spośród pozostałych pasm  wyjątkowym ukształtowaniem terenu, w którym nie brakuje stromych zboczy i głębokich dolin, nietypowych dla Sudetów. Z tego powodu nazywane są one czasami „Sudeckimi Tatrami”.

Najbardziej wysunięte na zachód  pasmo polskich Sudetów, położone na terenie Polski i Czech, jednak większa ich część znajduje się po stronie czeskiej. W Polsce mieszczą się dwa grzbiety: Wysocki i Kamienicki. Góry Izerskie są doskonałym miejscem dla turystyki rodzinnej ze względu na to, że nie są zbyt wysokie, mają łagodne wierzchowiny, przez co nie stanowią większej trudności dla najmłodszych i najstarszych turystów.

Góry Bystrzyckie i Orlickie są sąsiadującymi ze sobą pasmami w Sudetach Środkowych. Oddzielone są od siebie doliną Dzikiej Orlicy oraz doliną Bystrzycy Dusznickiej . Są to jedne z najbardziej odludnych miejsc w Sudetach. Charakteryzują się rozległymi krajobrazami i mało zróżnicowaną rzeźbą terenu. Góry Bystrzyckie prawie w całości leżą na terytorium Polski, natomiast obszar Gór Orlickich w większości położony jest w Czechach. Pasmo Gór Bystrzyckich od północy graniczy z Górami Stołowymi, a od wschodu, za Rowem Górnej Nysy, z Masywem Śnieżnika.