Polska

Góry stanowią niewielki procent terytorium Polski. 

Według legendy jeszcze w XVII w. za najwyższy szczyt Tatr uważano Sławkowski Szczyt.

Orla Perć - od przełęczy Krzyżne (2112 m n.p.m.), aż do przełęczy Zawrat (2159 m n.p.m.).

Są częścią Beskidu Sądeckiego.

„Babia Góra – dominujący element krajobrazu i składnik tożsamości ludzi mieszkających w jej sąsiedztwie.

Podkategorie