Góra Kościuszki to najwyższy szczyt Australii.

Góra Kościuszki to najwyższy szczyt lądowej części Australii zaliczany do szczytów należących do Korony Ziemi. Liczy sobie jednak tylko 2228 m n.p.m. i jest zdecydowanie poza pierwszą dziesiątką wszystkich wierzchołków na Ziemi pod względem wysokości.
Góra ta została odkryta przez Pawła Edmunda Strzeleckiego (polski podróżnik, geograf, geolog) w 1840 r. po raz pierwszy. Wtedy to sam ją zdobył i tak właśnie nazwał.
Nazwa „Góra Kościuszki” miała czcić pamięć gen. Tadeusza Kościuszki – bohatera walk w Ameryce i w Polsce o wolność, niepodległość i równość. I o ile sama w sobie idea nazwa i postać generała nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle problem z wymawianiem nazwy przez Australijczyków stanowi już duży problem. Stąd niektórzy rdzenni mieszkańcy domagają się nadania jakiegoś innego określenia. To zaś zdecydowanie nie podoba się (słusznie zresztą) Polskiemu Komitetowi Kopca Kościuszki i australijskiej Polonii – organizowane są różnego rodzaju prelekcje, dyskusje o wielkości generała Kościuszki i że nazwa szczytu powinna pozostać niezmienna.
To też zresztą ogromna promocja dla Polski na całym świecie...

 

 
Bartek Michalak