Wincenty Birkenmajer to jeden z najwybitniejszych taterników dwudziestolecia międzywojennego.

Mawiał, że: „Zrobienie nowej drogi jest dziesięć razy więcej warte, niż którekolwiek powtórzenie. Jedynie tylko w rozwiązywaniu problemów znaleźć można jakieś nasycenie się obcowaniem ze skałą”.
Urodził się w 1899 r., a zmarł w 1933 r. 17 kwietnia 2021r. minęła kolejna rocznica jego śmierci, której powodem było wyczerpanie i zimno na Galerii Gankowej.
Na skutek owej feralnej wspinaczki na filar Ganku i lekkomyślności Birkenmajera powstał specjalny termin stosowany przez alpinistów - błąd Birkenmajera. Jest on rozumiany jako niedostosowanie aktualnej formy i okoliczności oraz wytyczenie sobie nieodpowiedniego celu do realnych możliwości wspinacza.
Niedocenienie własnych ograniczeń było bowiem przyczyną śmierci Wincentego Birkenmajera, który po nieprzespanej nocy, spędzonej w pociągu relacji Poznań – Zakopane, wyruszył w zimowych warunkach w Tatry.
Wielokrotnie podkreślano, że śmierć Wincentego była wielką stratą dla rodzimego ruchu wysokogórskiego, że był on tym wspinaczem i pisarzem gór, który miał znaczący wpływ na rozwój szeroko pojętego taternictwa.

 
Bartek Michalak 

Źródła:
https://www.portalgorski.pl/,
https://sklep.tpn.pl/,
"Wielka Encyklopedia Tatrzańska", Z. i W Paryscy, Poznań 2004;
“Najpiękniejsze szczyty tatrzańskie”, J. Kurczab, M. Wołoszyński, Warszawa 1991;
"Tatry Polskie- przewodnik", J. Nyka, Latchoczew 2002;
"Tatry Słowackie- przewodnik", J.Nyka, Latchoczew 2002;
"Sygnały ze skalnych ścian", W. Żuławski, Warszawa 1967;
Wikipedia.