Opowiadania

Serbskie autobusy nie dojeżdżają do Sarajewa. Trasę kończą, po zrobieniu ogromnego koła po otaczających miasto górach, we Wschodnim Sarajewie, serbskojęzycznym sąsiedzie stolicy Bośni i Hercegowiny. Oba miasta kiedyś były jednym, również i dzisiaj nie dzielą ich żadne widoczne granice. Po prostu nagle tabliczka informuje, że przejeżdża się z jednego miasta do drugiego. Niewidzialna granica dzieli w tym miejscu również dwie główne części z których składa się dwudziestotrzyletnie państwo: Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską; cyrylicę oraz łacinkę, Serbów i Boszniaków, prawosławie i islam.