Regulamin konkursu „Twoje Góry

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski. Partnerami strategicznymi konkursu są SklepGorski.PL, Lighthouse GRUPA MEDIALNA oraz PODG Sp. z o.o. dystrybutor marki Nordisk, Bestard, Bergans of Norway na polskim rynku.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Prace konkursową może zgłosić każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść niniejszego regulaminu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, ani Partnerów strategicznych konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zasady konkursu.

Konkurs polega na przedstawieniu na łamach Portalu Górskiego i w mediach współpracujących w ramach konkursu pracy konkursowej z wyprawy w dowolne góry. Jury konkursu, w skład którego wejdą zarówno Organizator jak i Partnerzy Strategiczni, spośród przesłanych projektów wybierze nagrodzone prace. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na łamach Portalu Górskiego i w mediach współpracujących. Zgłoszony projekt powinien mieć charakter typowo turystyczny lub wspinaczkowy. Nie ma ograniczeń co do rejonu, którego dotyczy praca konkursowa.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w każdej kategori. W pracy konkursowej może wchodzić galeria zdjęć, opowiadanie, wiersz, film lub inna forma przekazu elektronicznego, którą można zaprezentować na stronie organizatora. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg.

6. Część opisowa pracy powinna zawierać następujące informacje: autor pracy, miejsce i data wykonania.

7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na łamach Portalu Górskiego, ewentualnie mediom współpracującym w konkursie.

8. Zgłoszona praca nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.

9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu.

10. Jury wyłoni najciekawsze materiały wg następujących kryteriów:
- cel przekazu,
- uwzględnienie polskich akcentów w pracach,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia, jego pomysłowość lub charakter.

11. W skład Jury wchodzą:

Przedstawiciel PODG Sp. o.o., Jakub Krawczyk,  Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski.

12. Termin konkursu.

Konkursu rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku i będzie trwał do dnia 31 lipca 2021 roku. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursu.

13. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. materiały konkursowe i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

14. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora w dniu 10 sierpnia 2021 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

15. Nagrody w konkursie są ufundowane przez PODG Sp z o. o., oraz SklepGorski.pl. Warunkiem niezbędnym do odebrania nagrody jest posiadanie konta na stronie organizatora (www.portalgorski.pl) lub udokumentowany zakup u sponsora nagrody (www.sklepgorski.pl) w sklepie stacjonarnym lub internetowym.

16. Nagrody:
- namiot trekkingowy marki Nordisk - Halland
- buty trekkingowe marki Bestard - Turo
- plecak trekkingowy marki Bergans of Noway - Rondane
- nagrody pocieszenia - Misie pluszowe Nordisk

17. Zwycięzcom nie przysługuje przywilej przeniesienia praw do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, niebiorące udziału w konkursie.

18. Wręczenie poszczególnych nagród zostanie zrealizowane w terminach podanych przez organizatora po wyłonieniu nagrodzonych prac, jednak nie później niż do 31-08-2021.

19. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę poszczególnych etapów konkursu.

20. Uczestnicy konkursu, z chwilą publikacji pracy konkursowej, przekazują na rzecz Organizatora i Partnerów prawo do prezentacji i publikacji tychże materiałów bez honorarium za prawa autorskie.

21. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

23. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.