Regulaminy

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.

3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Podaj Twoją propozycję nazwy cyklu szkoleniowych filmów wspinaczkowych nagrywanych przez Portal Górski". Jury konkursu wybiera i nagradza trzy najciekawsze odpowiedzi.

4. Odpowiedzi należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/54.

5. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

6. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie jego hasła reklamowego.

7. Odpowiedzi należy nadsyłać od 21.10.2015 do 28.10.2015 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.2015 r.

8. Wyboru najciekawszych odpowiedzi dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest przyrząd asekuracyjny DMM Pivot. Za wyróżnienie uczestnik konkursu otrzyma bandamkę Portalu Górskiego.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

15. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Paweł Kostoń, Wojciech Karnaś.

16. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!” 2015

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu skał Jury Krakowsko Częstochowskiej na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu skały, grupy skalnej lub całego masywu skalnego.

5. Konkurs rozpoczyna się 18 marca 2015 roku i będzie trwał do dnia 24 maja 2015 roku. Konkurs będzie się składał z 10 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 18 marzec 24 marzec
2 25 marzec 31 marzec
3 1 kwiecień 7 kwiecień
4 8 kwiecień 14 kwiecień
5 15 kwiecień 21 kwiecień
6 22 kwiecień 28 kwiecień
7 29 kwiecień 5 maj
8 6 maj 12 maj
9 13 maj 19 maj
10 20 maj 24 maj

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1-3pkt,
- maksymalną wysokość punktów za prawidłową odpowiedź w każdej rundzie ustala Organizator przed opublikowaniem formularza konkursowego i podaje do informacji Użytkownikom,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 24 maja uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje nagrody dla trzech osób z największą liczbą punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 27 maja 2015 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest zestaw wspinaczkowy w skład którego wchodzi:

-Plecak Grivel Freney 30 1szt.
-Ekspres Grivel Plume 11cm 6szt.
-Przyrząd Grivel Master PRO 1szt.
-Karabinek Grivel K6G Mega Twin Gate 2szt.
-Karabinek Grivel K8G Sigma Twin Gate 2szt.
-Woreczek na magnezję Grivel 1szt.
-Lina dynamiczna Cousin Trestec 60m 1szt.
-Set kości Black Diamond 5-11 1szt.

17. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest Lina dynamiczna Cousin Trestec 60m.

18. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest 5 sztuk ekspresów wspinaczkowych Grivel Alpha medium.

19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

20. Rozdanie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

21. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

konkurs-z-znajomosci-skal-jury-start

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl i obiekt sportowy Jasna31 w Gliwicach.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Climbing Kidz!".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Climbing Kidz!".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/53

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów; 
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora; 
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 17.09.2015 do 12.10.2015 r. do godziny 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.10.2015 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest dziecięca kurtka przeciwdeszczowa marki Kozi Kidz orez darmowa wejściówka dziecka na zawody wspinaczkowe Jasna Strona Mocy Kids. Za wyróżnienia uczestnicy konkursu dostaną wejściówki dziecka na zawody wspinaczkowe Jasna Strona Mocy Kids i bandamki Portalu Górskiego.

15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Paweł Kostoń, Łukasz Ostrowski.

20. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Moje Dziecko i Góry!".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Moje Dziecko i Góry!".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/41

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów; 
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora; 
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 24.02.2015 do 17.05.2015 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2015 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest kurtka dziecięca Kozi Kidz Alaska Parka. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie kurtkę dziecięcą Kozi Kidz Stockholm Jacket. Nagrodą za drugie wyróżnienie są okulary dziecięce Julbo Trainer L.

15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Rozdanie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w dniach 13-14 czerwca br w Hucisku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej (gmina Włodowice).

17. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

18. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

21. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Paweł Kostoń, Wojciech Tonder.

22. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.