Gala Złotych CzekanówTegoroczne nagrody Piolets d'Or 2012 przyznano dwóm przejściom: Zachodniej K7 w Pakistanie, przewspinana przez słoweńskich wspinaczy Nejca Marcica i Luka Strazara oraz amerykańskiemu przejściu Saser Kangr II, zespół: Mark Richey, Steve Swenson, Freddie Wilkinson. Wejście na Torre Egger w Argentynie Bjorna Aartuna i Ole Lieda otrzymało wyróżnienie, a Robert Paragot z Francji otrzymał Nagrodę im. Waltera Bonattiego za całokształ dorobku wspinaczkowego.

Jury XX rozdania nagród Złotego Czekana składało się z takich osobostości świata wspinaczkowego jak: Michael Kennedy (przewodniczący), Valeri Babanov, Alberto Inurrategi, Ines Papert, Liu Yong i Aleksandro Filippini.

Prestiżowe nagrody zostały przyznane dwóm wybitny przejściom. Pierwszym z nich jest 3-dniowe zdobycie Zachodniego K7 (6615 m) w Pakistanie, przez zespół słoweński. Natomiast drugi czekan powędrował do ameryki za przejście Saser Kangri II (7518m) w Indiach. Ponadto Jury przyznało wyróżnienie dla wznoszenia Torre Egger w Argentynie przez Bjorn-Eivind Aartun i Ole Lied.

Ideą przynawania tych nagród jest wspieranie śmiałego i postępowego alpinizmy, by inspirować obecne i przyszłe pokolenia wspinaczy do podchodzenia do gór z pasją, szacunkiem i pokorą. W tym celu jury postanowiło wyróżnić dwa z sześciu nominowanych przejść, aby zachęcić i wzmóc poczucie wspólnego celu i wspólnych wartości w całej wspólnocie wspinaczkowej na świecie.

Zwycięzcy Piolets d'Or 2012 - uzasadnienie Jury

K7 Zachód (6615m) Pakistan

To 3-dniowe wejście w stylu alpejskim, było pierwszym przejściem północno-zachodniej ściany, której wielkość sięga 1600 metrów, było 3 wejściem na ten szczyt położony w dolinie Charakusa. Młody zespół, który doświadczenie górskie czerpał ze swoich domowych gór, wybrał się po raz pierwszy w Himalaje. Wspinaczka była trudna i wymagająca logistycznie w mało oczywistym terenie. Została przeprowadzona w minimalistycznym stylu przez mały zespół: Nejc Marcic i Luka Strazar.

Saser Kangri II (7518) Indian

Zdobycie Saser Kangri II (druga najwyższa wcześniej nie zdobyta góra świata) jest przykładem klasycznego alpinizmu eksploracyjnego i wspinaczki w stylu alpejskim. Szczyt został osiągnięty stromą (1700metrów) południowo-zachodnią ścianą, po czterech dniach wspinaczki i trzech biwakach z trudnościami skupionymi w górnej części drogi. Bardzo duże doświadczenie umożliwiło zespołowi pokonanie całości trasy w stylu light&fast. Zespół: Mark Richey, Steve Swenson, Freddie Wilkinson.

Wyróżnienie - Torry Egger (2850m) Argentyna

Jest to przejście, które wytyczyło nowy poziom techniczny lodowej wspinaczki na świecie. Ta efemeryczna linia wymaga od zespołu pomysłowości i wielkiej elastyczności w pokonywaniu trudności. Kilka dni po ogłoszeniu nominacji Bjorn-Eivind Aartun tragicznie zginął w wypadku podczas lodowej wspinaczki w Norwegii. Ole Lied nie był w stanie odebrać bagrody.

Nominacje 2012
- K7 West (6.615 m), Pakistan - Luka Strazar i Nejc Marcic
- Meru Central (6.310 m), Indie - Conrad Aker, Renan Ozturk i Jimmy Chin
- Pik Pobiedy (7435 m), Kirgistan - Denis Urubko ande Giennadij Durow
- Saser Kangri II (7518 m), Indie - Mark Richey, Steve Swenson i Freddy Wilkinson.
- Torre Egger (2.850 m), Argentyna- Ole Lied i Bjorn Eivind-Aartun
- Xuelian Północno-Wschodniego (6.249 m), Chiny - Ales Holc, Piotr Juvan i Igor Kremser

JURY 2012
Michael Kennedy (USA, alpinista), przewodniczący
Valeri Babanov (Rosja / Kanada, alpinista)
Alberto Inurrategi (Spagna, alpinista)
Ines Papert (Niemcy, alpinista)
Liu Yong (Chiny, alpinista)
Alessandro Filippini (Włochy, dziennikarz)