Z okazji kolejnej rocznicy powstania TOPR, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zaprezentowało fotografie ukazujące początki funkcjonowania Pogotowia.

Pokazane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Józefa Oppenheima.
Na tych archiwalnych zdjęciach można oglądać ratownikach podczas ćwiczeń, w akcji m.in. na północnej ścianie Małego Jaworowego czy Czerwonych Wierchach, zaznajomić się ze sprzętem jakiego wówczas używano czy obejrzeć noszone przez ratowników naszywki z niebieskim krzyżem – symbolem służb górskich.
Przede wszystkim jednak na zdjęciach ukazane są sylwetki osób – ratowników, o których po dziś dzień warto pamiętać. I to właśnie na to warto zwrócić szczególną uwagę.
Przypomnijmy, że organizacja ta – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – trzecia organizacja tego typu na świecie, powstała 29 października 1909 r.
Pierwszym naczelnikiem został Mariusz Zaruski, a jego zastępcą – wyśmienity tatrzański przewodnik – Klemens Klimek Bachleda. Do tych dwóch, znaczących osób z tamtego okresu mających duży wpływ na kształtowanie się TOPR dopisać należy Mieczysława Karłowicza – kompozytora, fotografa, miłośnika Tatr, który zginął w lawinie pod Kościelcem. Tragedia ta zintensyfikowała działania i przyspieszyła cały proces formowania się tej organizacji.
Obecnie TOPR skupia w swoich szeregach ok. 280 ratowników, w tym ok. 41 zawodowych. Naczelnikiem jest Jan Krzysztof (po raz kolejny).
Józef Oppenheim (1887-1948) - polski narciarz żydowskiego pochodzenia, taternik, ratownik górski, wieloletni naczelnik TOPR (a nawet dwukrotnie jego naczelnik).

 

 


Bartek Michalak

Źródła:
http://www.portalgorski.pl/,,
https://muzeumtatrzanskie.pl/,
Wikipedia.