Zeszyty Tatrzańskie nr 6. Bibliografia Tatr i Podtatrza są już dostępne.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przyznają, że ta publikacja długo czekała, żeby ujrzeć światło dzienne. Ale warto było na nią czekać. 

Przykład idzie od najlepszych... Jak podkreślają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, Witold H. Paryski, jednego z najważniejszych autorów opisujących fenomen Tatr, zdając sobie sprawę, jak ważnym narzędziem pracy badacza są spisy literatury, często z nich korzystał i sam je tworzył…

- W czasie inwentaryzacji zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego natrafiliśmy na bibliografię pasterstwa przygotowaną przez Witolda H. Paryskiego. Rozmowy o ciekawym znalezisku i o innych bibliografiach skłoniły nas do zorganizowania sesji popularnonaukowej na temat bibliografii tatrzańskiej - wspominają parkowcy.

Teraz można już nabyć efekt tych inspiracji.

- W szóstym tomie „Zeszytów Tatrzańskich” prezentujemy referaty wygłoszone w trakcie sesji, a także dzielimy się informacjami o zdigitalizowaniu kart katalogowych Bibliografii Tatr i Podtatrza, którą przez lata tworzył Witold H. Paryski. Digitalizacja była możliwa dzięki współpracy TPN z Fundacją im. Zofii i Witolda Paryskich, która pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - podkreślają tatrzańscy przyrodnicy.

Jak podkreślają, "ufają, że publikacja będzie przyczynkiem i bazą do dalszych poszukiwań tematów tatrzańskich".

 

fot. TPN

opr. raz