Większość stron „Najpiękniejszych szczytów tatrzańskich” zajmują opisy właśnie tatrzańskich szczytów.

Nie jest to nowa książka. Została bowiem napisana jeszcze w ubiegłym stuleciu, ale zawiera w sobie wszystko to, co dla każdego miłośnika gór – Tatr jest istotne.
Znajdziemy tu zatem wiele cennych informacji z zakresu tatrzańskiej historii, geologii, fauny, flory, klimatu itd., itd.
Istotne bardzo jest też to, że w książce znajdziemy multum wiadomości o mieszkańcach Tatr i Podhala. Nie brakuje opisów góralskich obyczajów, kultury, tutejszej sztuki i życia codziennego.
Na prawdziwe, duże uznanie zasługuje jednak fakt, iż większość stron „Najpiękniejszych szczytów tatrzańskich” zajmują jednak opisy właśnie tatrzańskich szczytów. Są pewne, wstępne wiadomości ogólne związane z ich lokalizacją, nazwą, pierwszymi zdobywcami itd. Niejednokrotnie zresztą autor przytacza dzieje niby „walki” o przejście danej drogi czy zdobycie jakiegoś wierzchołka przez taterników po raz pierwszy.
Na stronach książki znajdziemy też szkice określonych szczytów z wyrysowanymi liniami danych dróg, szacowany czas ich przejścia i skalę trudności.
„Najpiękniejsze szczyty tatrzańskie” zostały napisane przejrzystym, lekkim językiem. Całą książkę czyta się lekko i przyjemnie. Choć z drugiej strona można traktować ją, jak swego rodzaju podręcznik wiedzy o Tatrach i tatrzańskiej okolicy.
Autor tej lektury - Janusz Kurczab urodził się 1937 r., a zmarł w roku 2015. Był polskim szermierzem, taternikiem i alpinistą, trenerem alpinizmu. Wspinał się w Tatrach, Alpach, Hindukuszu i Karakorum.

Bartek Michalak