Ukazało się wydawnictwo "Realizacja Programu Góroterapia 2019 - 2023 r.",

czyli podsumowanie 5-letniego Programu Terapii Górami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej. Znajdziemy tam relacje z terapeutycznych wycieczek górskich oraz górskiej terapii zajęciowej, która odbywała się w Ośrodku oraz innych miejscach. Zawarte tam informacje mogą być inspiracja dla każdego, kto będzie zainteresowany tą formą wsparcia, oraz będzie pomocna w integracji środowiska terapeutów naturą. ŚDS w Pewli Wielkiej zachęca do kontaktu wszystkie ośrodki wsparcia osób z niepełnosprawnością (Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej) a także do dzielenia się doświadczeniem w jaki sposób środowisko górskie pozytywnie wpływa na każdego z nas.

Program Góroterapia prowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem terapeutycznym opartym o środowisko górskie.

Robert Słonka