Prasa

Tematem numeru jest czas. 

Tematem kolejnego numeru kwartalnika "Tatry" są grzyby.

Tematem numeru jest Walery Eljasz. 

Jesienny numer naszego kwartalnika trafił już do druku,

Te „Tatry” inne niż poprzednie wydania.

Podkategorie