Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu na wniosek kierownika programu Polski Himalaizm Zimowy Artura Hajzera oraz kierownika wyprawy zimowej na Broad Peak'a Krzysztofa Wielickiego powołał zespół, którego zadaniem będzie analiza przebiegu wyprawy, a zwłaszcza ataku szczytowego, który zakończył się śmiercią dwóch członków wyprawy - Macieja Barebeki i Tomasza Kowalskiego.

broad peak s

W skład zespołu weszli:

Anna Czerwińska,
Michał Kochańczyk,
Piotr Pustelnik,
Bogdan Jankowski,
Roman Mazik.

Powyższy zespół samodzielnie wyłoni ze swojego grona przewodniczącego.
Zespół ma prawo powołać do współpracy zewnętrznych ekspertów.

Źródło: pza.org.pl