Patronaty

W latach dziewiędziesiątych Thomas Huber, Stefan Glowacz oraz Beat Kammerlander nadają ton i stanowią top ówczesnego wspinania sportowego. W 1994 roku otwierają wielowyciągowe drogi, będące spełnieniem ich kariery. Te trzy linie zostały nazwane „Trylogią alpejską” i do dnia dzisiejszego są jednymi z najtrudniejszych i najbardziej pożądanych wielowyciągówek na świecie. Do tej pory wszystkie jej części udało się skompletować jedynie trzem osobom: Stefanowi Glowaczowi, Haraldowi Berger, OndrzeBenes. Każda z tych osób potrzebowała na przejście „Trylogii” trzech lat. My chcemy to zrobić w ciągu jednego sezonu, co byłoby wydarzeniem bez precedensu w historii wspinania.

Pza

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu wyraża swoje ubolewanie z powodu szeregu pomówień, nieuprawnionych sądów czy też zwyczajnych nieścisłości, które pojawiają się w mediach w związku ze sprawą tragedii na Broad Peak, w której po pierwszym zimowym wejściu na ten ośmiotysięcznik, podczas zejścia zginęło dwóch himalaistów, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski.

Na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku wrocławsko-toruński zespół w składzie:
Andrzej Żak - Wrocławski Klub Wysokogórski,
Krzysztof Nosal - Wrocławski Klub Wysokogórski,
Zuzanna Banaś - Wrocławski Klub Wysokogórski,
Paweł Kos - Klub Wysokogórski w Toruniu,
ze wsparciem Anny Magiery i Jacka Malinowskiego (oboje Wrocław), wybiera się do Górnej Swanetii w Gruzji.

W nadchodzące wakacje postanowiliśmy spełnić  swoje wielkie marzenie i wyruszyć na podbój Skandynawii. W czasie 7-tygodniowej podróży przejedziemy ponad 9000km i pokonamy o własnych siłach kilkaset kilometrów w górskim terenie.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu na wniosek kierownika programu Polski Himalaizm Zimowy Artura Hajzera oraz kierownika wyprawy zimowej na Broad Peak'a Krzysztofa Wielickiego powołał zespół, którego zadaniem będzie analiza przebiegu wyprawy, a zwłaszcza ataku szczytowego, który zakończył się śmiercią dwóch członków wyprawy - Macieja Barebeki i Tomasza Kowalskiego.

Podkategorie