Miłośników biegów górskich serdecznie zapraszamy do Zawoi na Bieg 1,2,3,4xMosorny Groń, który odbędzie się 2 sierpnia 2020 r. Trasa Biegu 1,2,3,4xMosorny Groń przebiega po stoku narciarskim Mosorny Groń w Zawoi. Zawodnicy wystartują spod dolnej stacji kolejki na Mosorny Groń i będą wbiegać po stoku narciarskim na Mosorny Groń, do górnej stacji kolejki. Po przebiegnięciu punktu pomiaru czasu na Mosornym Groniu zawodnicy zbiegną po stoku narciarskim do dolnej stacji kolejki na Mosorny Groń.

Zawody rozpoczną się o godz. 9:00 i potrwają do godz. 13:00. Uczestnicy w trakcie trwania biegu mogą zdecydować ile razy chcą wbiegnąć na Mosorny Groń w ciągu ustalonego limitu czasu. Można pokonać trasę 1xMosorny Groń, 2xMosorny Groń lub 3,4,5xMosorny Groń. W biegu dozwolony jest start z kijkami.

2607babia
fot. Krzysztof Nagacz

Punkty pomiaru czasu oraz punkty odżywcze będą zlokalizowane przy dolnej oraz górnej stacji kolejki na Mosorny Groń. Do końcowej klasyfikacji biegu będzie zaliczony wynik z ostatniego punktu pomiaru czasu. Zawody wygra uczestnik, który w ciągu 4 godzin pokona najdłuższy dystans.

Dystans i przewyższenia po 1,2,3,4 …x Mosorny Groń:

1xMosorny Groń (podbieg do górnej stacji kolejki+ zbieg do dolnej stacji kolejki)

Dystans: 2,8 km
Przewyższenie: +332 m/-332 m

2xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 5,6 km
Przewyższenie: +664 m/-664 m

3xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 8,4 km
Przewyższenie: +996 m/-996 m

4xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 11,2 km
Przewyższenie: +1328 m/-1328 m

5xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 14 km
Przewyższenie: +1660 m/-1660 m

6xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 16,8 km
Przewyższenie: +1992 m/-1992 m

7xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 19,7 km
Przewyższenie: +2324 m/-2324 m

8xMosorny Groń (podbieg + zbieg)

Dystans: 22,4 km
Przewyższenie: +2656 m/-2656 m

Koszt startu w Biegu 1,2,3,4xMosorny Groń to 60 zł.

Zapisy na Bieg 1,2,3,4xMosorny Groń będą trwały do 26 lipca 2020 r. Jeżeli limit 150 uczestników na bieg nie zostanie osiągnięty to w biurze zawodów przewidujemy możliwość zapisów dla 20 osób. Osoby, które opłacą start w terminie do 26 lipca 2020 r. otrzymają imienne numery startowe.

Dla najszybszych zawodników w kategorii OPEN Kobiet oraz Mężczyzn przewidziane są nagrody finansowe.

Każdy uczestnik Biegu 1,2,3,4xMosorny Groń otrzyma pamiątkowy dyplom.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://biegnababia.pl

Zapraszamy do Zawoi!

Źródło:
Organizatorzy – „Kozica” Fundacja Biegów Górskich