Speleo

Ratownicy musieli użyć techniki linowej do ewakuacji.

to tylko ćwiczenia ;)

Tegoroczna edycja odbędzie się w Wiśle w dniach 18-20 marca 2022.

Krzysztof Starnawski kierował akcją nurkową w kopalni "Maria Concordia".

Członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu (PZA) zostają zwolnieni (na zasadzie odstępstwa) z zakazu wstępu do niektórych jaskiń na terenie rezerwatu „Sokole Góry”.