Zespół w składzie Rafał Zając + Dawid Sysak z Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego wrócili z zimowego wyjazdu alpejskiego z niezłym jak na panujące w Alpach warunki przejściem.

 

Sportowym efektem wyjazdu jest przejście Północno-wschodniego filaru Les Droites drogą Tourniera (V, 4+, 5c, M6, 1000m deniwelacji).

Miksty na Filarze Tournier'a, fot: pza.org.pl

Miksty na Filarze Tournier'a, fot: pza.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem