1. Organizator:
BLO Katowice, ul. Bracka 20b, 40-858 Katowice
2. Termin zawodów:
1 edycja : 4-10 grudnia 2017
2 edycja: 8-14 stycznia 2018
3 edycja: 19-25 luty 2018

3. Kategorie klasyfikacji:
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie wg poniższych kategorii:
Chłopcy
Dziewczynki

Dzieci do 6 roku życia (2017 do 2011 włącznie)
7-10 lat (roczniki 2007-2010)
11-14 lat (roczniki 2006- 2003)
15-18 lat (roczniki 1999-2002)

4. Wpisowe:
20 zł opłacane w dniu zawodów w chwili zgłoszenia zawodnika.

5. Zasady rywalizacji:
Każdy zawodnik ma do pokonania 20 bulderów. Punktowane są BONUS i TOP.

Każdy zawodnik może wystartować tylko raz w danej edycji w dowolnie wybranym przez siebie dniu trwania zawodów (piątek, sobota, niedziela,poniedziałek), w godzinach otwarcia obiektu od 15-22 i od 10-22, bez ograniczeń czasowych w danym dniu.

5. Nagrody:
Nagrody rzeczowe oraz bezpłatne wejściówki na ścianę BLO Katowice.

6. Zasady klasyfikacji:
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie wg ww kategorii.

Po każdej edycji następuje klasyfikacja cząstkowa. Po trzeciej edycji następuje klasyfikacja końcowa. Na wynik końcowy składają się dwa najlepsze wyniki z poszczególnych edycji zawodów (najsłabsza edycja zostaje odrzucona).

Klasyfikacja po każdej edycji nie wiąże się z nagrodami.

Tydzień bulderowy dla dzieci i juniorów 2017/2018