17 lutego 1980 roku Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest zimą.

Dokładnie 42 lata temu, 17 lutego 1980 roku, Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest zimą (8848 m n.p.m.). Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki stanęli na najwyższym szczycie świata. Kierownikiem wyprawy był znany i ceniony Andrzej Zawada. Trzeba też zaznaczyć, że był to pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty zimą. Przypominamy nasz artykuł na ten temat tutaj