Zmieniła się droga Dziędzielewicza

Dzisiaj (28.07.2021) został usunięty niebezpieczny głaz na drodze Dziędzielewicza na Okikenniku Rzędkowickim. Skała Okiennik Rzędkowicki znajduje się na Jurze Północnej w Rzędkowicach.

Źródło:
"Nasze skały"