Góra Zborów - Skała Dziurki - topoGóra Zborów, która malowniczo króluje nad Podlesicami, jest jedną z najbardziej reprezentatywnych wizytówek Jury Północnej. Na tym pojedyńczym wzgórzu znajdziemy mnóstwo wybitnych turnii i ciekawych dróg w każdym zakresie trudności. Kilka lat temu dokonano tam znaczącej wycinki drzew, przez co miejsce to stało się jeszcze bardziej widokowe, a duża insolacja korzystnie wpływa schnięcie skały nawet po największych opadach. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspinanie na Górze Zborów, która jest rezerwatem przyrody, podlega pewnym regulacjom.

Góra Zborów - Skała Dziurki - topoWspinanie jest dozwolone WYŁĄCZNIE na istniejących ubezpieczonych drogach i skałach do tego dopuszczonych. Zabronione jest wklejanie nowych punktów asekuracyjnych. Wyłączone z wszelkiej działalności wspinaczkowej są Krucze Skały. Jednak Nasze Skały wypracowały kompromis, wedle którego dozwolone jest wspinanie na wschodniej części w/w skał, z tym że nie wchodzimy na sam wierzchołek turnii! Poniżej prezentujemy pierwszą część topo Góry Zborów, które obejmuje Skałę Dziurki. Topo jest do ściągniecia TUTAJ.