Przygotowane we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu ubezpieczenie PZU Bezpieczny Powrót zostało stworzone z myślą o każdym, kto kocha góry. Przeznaczone jest także dla osób uprawiających sport rekreacyjnie i wyczynowo, w tym sporty wysokiego ryzyka.

To uniwersalna ochrona podczas zagranicznych wypraw pokrywa: koszty akcji ratunkowej, leczenia, transportu do kraju, OC, bagażu, pomocy prawnej.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Bezpieczny powrót to roczna ochrona zapewniona przez polskiego ubezpieczyciela - PZU. Obowiązuje na całym świecie (poza Arktyką, Antarktydą i Grenlandią) dla wyjazdów trwających jednorazowo nie dłużej niż 8 tygodni, do wysokości 6 000 m n.p.m.

OBLICZ SKŁADKĘ >

Co musisz wiedzieć o Bezpiecznym Powrocie:
- sprawdzony polski ubezpieczyciel - PZU SA
- 15% rabatu dla członków PZA
- atrakcyjne pakiety partnerskie i rodzinne
- obsługa polisowa i szkodowa po polsku
- kupisz przez internet - wystarczy wypełnić wniosek online

WYPEŁNIJ WNIOSEK >

Ubezpieczenie działa z chwilą złożenia wniosku - wystarczy złożyć wniosek online i opłacić składkę.

Ochronę możesz rozszerzyć o:

- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 8 sum do wyboru
- ubezpieczenie wypraw do wysokości 7 600 m n.p.m.
- wydłużenie maksymalnego czasu jednego wyjazdu do 16 tygodni
- koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej/chronicznej
- ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych lub stanu wyjątkowego.
Ubezpieczenie posiada dwa warianty - podstawowy i rozszerzony:

ubezpieczenie górskie Bezpieczny Powrót

WYPEŁNIJ WNIOSEK >

Jak działa ubezpieczenie?

W razie wypadku należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU pod numerem:

+48 22 566 55 44 - Centrum w możliwe krótkim czasie zorganizuje niezbędną pomoc.

Każda osoba, która wykupi ubezpieczenie Bezpieczny Powrót otrzyma kartę ubezpieczeniową z imieniem i nazwiskiem, numerem polisy i zakodowanymi danymi osób ubezpieczonych w języku angielskim, przydatną w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia.

2. Klauzule dodatkowe - Bezpieczny Powrót.

3. Załącznik do Porozumienia zawartego między PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu.

4. Tabela uszczerbków.