Stworzenie folderu o Orlej Perci to wspólna inicjatywa Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej celem jest przekazanie polskim turystom najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa, potrzebnego sprzętu i przygotowania do przejścia jednej z najtrudniejszych technicznie tras turystycznych poprowadzonych w Tatrach Wysokich.

Trasa na Orlej Perci to jeden z najtrudniejszych szlaków w Polskich Tatrach. Całość Orlej Perci oznakowana jest na czerwono, w trudniejszych miejscach wyposażona jest w ciągi stałych stalowych ułatwień, takich jak łańcuchy, klamry i drabinki. Zwykle przejście Orlej Perci dzieli się na dwie lub trzy jednodniowe wycieczki, wykorzystując szlaki dojściowo-zejściowe.

Tatry Orla Perć, autor: Karolina Gizara

Tatry Orla Perć, autor: Karolina Gizara

Niestety, na szlaku często zdarzają się wypadki.

- Trasa przeznaczona jest dla najbardziej wprawnych i doświadczonych turystów – takie były założenia jej pomysłodawców już na początku XX wieku – przypomina Ewa Holek-Krzysztof z Zespołu Komunikacji i Wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego. - W późniejszych latach coraz bardziej intensywny rozwój turystyki sprawił, że zatracono ten respekt i Orla Perć z trasy elitarnej zmieniła się w bardzo popularny szlak. Rezultatem tej zmiany jest tragiczna statystyka: od 1909 do 2014 roku na Orlej Perci (wraz ze szlakami dojściowymi i z odcinkiem Zawrat–Świnica) doszło do 122 wypadków śmiertelnych. Przyczyną wielu z nich jest niewystarczające przygotowanie (sprzętowe, kondycyjne bądź techniczne).

Najczęstsze przyczyny wypadków to: poślizgnięcia na płatach śniegu, mokrych lub zalodzonych skałach (59%), pobłądzenia (26%), zasłabnięcia i zachorowania (9%), spadające kamienie (3%).

- Niniejszy folder ma za zadanie promowanie właściwego przygotowania – technicznego i sprzętowego – do bardzo poważnego przedsięwzięcia turystycznego, jakim jest przejście Orlej Perci. Znajdziemy tu informacje o topografii i czasie przejścia, organizacji ruchu na szlaku, trudnościach na poszczególnych odcinkach, a także wskazówki dotyczące obycia z ekspozycją, techniką poruszania się wzdłuż sztucznych ułatwień, w terenie skalnym, na płatach śniegu itp. - wyjaśniają parkowcy.

Dwudziestostronicowy folder dostępny będzie w sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej TPN, Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, w punktach wejść do Parku oraz w sklepie internetowym (sklep.tpn.pl). Rozdawnictwo prowadzone będzie podczas różnego rodzaju imprez związanych z tematyką górską.

Łukasz Razowski