Zagrożenie lawinowe, nawet pierwszego stopnia, to bardzo duże ryzyko, którego często nie doceniamy planując wyjście w góry. Dlatego też każdy udający się zimą w wyższe partie Tatr powinien wiedzieć, czym jest lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopatka oraz umieć z nich korzystać – przypomina Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jako jeden z ambasadorów akcji Odpowiedzialnie w góry!, organizowanej przez PKL przy wsparciu TOPR i TPN opowiada on o odpowiednim przygotowaniu, planowaniu, wyposażeniu i umiejętnościach, które pozwolą zadbać w górach o własne zdrowie i życie oraz udzielić pomocy tym, którzy mogą jej potrzebować.

- Pierwszym pytaniem turysty wybierającego się w góry powinno być zawsze: na co mogę sobie pozwolić, biorąc pod uwagę kondycję, kompetencje górskie, wyposażenie i panujące warunki atmosferyczne. By dopasować swoje plany górskiej wycieczki do tych warunków nie wystarczy skoncentrować się na prognozie pogody. Trzeba posiadać niezbędną wiedzę, sprzęt i umiejętności jak go właściwie użyć – tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, ambasador akcji Odpowiedzialnie w góry!
Podstawowym zimowym wyposażeniem turysty na wysokogórskich szlakach, oprócz raków i czekana jest tak zwane lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopatka. Każdy wychodzący w góry powinien mieć je ze sobą. Detektor to niewielkie urządzenie nadawczo-odbiorcze, które w razie zasypania kogoś przez lawinę daje możliwość jego szybkiego zlokalizowania. Sonda to składana tyczka, którą można precyzyjnie namierzyć zasypanego dzięki czemu wiadomo, w którym miejscu trzeba użyć łopaty lawinowejSamo posiadanie lawinowego ABC nie zapewni nam jednak bezpieczeństwa. Musimy też wiedzieć, jak posługiwać się tym sprzętem. Można się tego nauczyć na kursie lawinowym, choćby weekendowym. Zdobędziemy tam również wiedzę na temat planowania górskich wypraw i oceny ryzyka, bo to jest kluczowe. Nauczymy się także jakie zagrożenie niesie ze sobą konkretny stopień zagrożenia lawinowego.

pkl1202
fot. FB/ PKL Kasprowy Wierch

Całkowicie przysypana przez lawinę osoba ma z każdą minutą coraz mniejsze szanse na przeżycie. Jeśli uda nam się ją wydobyć spod śniegu w maksymalnie 15 minut, prawdopodobieństwo uratowania rośnie do prawie 90 proc.
- Zróbmy wszystko, żeby nie zostać zasypanym przez lawinę.Pamiętajmy też, że w górach musimy zadbać nie tylko o własne zdrowie i życie, ale także być przygotowanymi na to, by umieć sobie wzajemnie pomóc. Żaden z poszkodowanych, których pod koniec stycznia porwała na Rysach śnieżna lawina, nie miał ze sobą lawinowego ABC, a przecież dzięki umiejętnemu posługiwaniu się sprzętem lawinowym mamy znacznie większe szanse na szybkie dotarcie do osoby zasypanej – przypomina naczelnik TOPR.
Pierwsza, zimowa edycja całorocznej akcji Odpowiedzialne w góry!, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i świadomość turystów potrwa do końca sezonu zimowego na Kasprowym Wierchu. Działania komunikacyjne akcji skupione są wokół pięciu głównych obszarów - bezpieczeństwa, przyrody, kondycji fizycznej, turystyki i kultury.
Ambasadorzy akcji dzielą się z odbiorcami doświadczeniami z górskich wypraw i treningów, opowiadają w jaki sposób zaplanować i przygotować się do wędrówek, jazdy na nartach i skitouringu, jak zachowywać się na szlaku i na stoku, uwzględnić zmieniające się warunki atmosferyczne, co zrobić gdy spotkamy dzikie zwierzę, jak chronić przyrodę oraz zorganizować sobie czas podczas pobytu w górach, by najlepiej i bezpiecznie go wykorzystać.

Źródło:
mat.pras. PKL