Co oznaczają takie podwójne wyceny, stosowane przez Słowaków, np II/4 tak jak tutaj: http://www.jamesak.sk/jclshow.asp?Id=237?

Klasifikácia Ľadov Objektívna náročnosť I - VII

I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.

II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.

III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.

IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.

V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.

VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.

VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.

2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.

3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.

4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.

5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.

6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.

7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.

8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu.

W wolnym tłumaczeniu uzyskanym dzięki uprzejmości BasiZ:

I. Krótka wspinaczka z dobrą asekuracją i łatwym orientacyjnie (oczywistym) zejściem. Górska i wysokogórska wspinaczka bez obiektywnych niebezpieczeństw.

II. Jeden lub dwa wyciągi na drodze z obiektywnym niebezpieczeństwem na krótkim odcinku i zaznaczonym w opisie. Zejście solo lub łatwym orientacyjnie zjazdem.

III. Długa droga z wielogodzinnym podejściem. Dobra asekuracja, jedno miejsce eksponowane. Zjazd całą drogą. Obiektywne niebezpieczeństwo na dłuższym odcinku wg opisu.

IV. Długa i odległa droga, niewykluczone mozliwosci wspinaczki wysokogórskiej. Męczące podejście z użyciem odpowiedniego sprzętu. Obiektywne niebezpieczeństwa na całej drodze, długie i trudne zejscie.

V. Długie wysokogórskie podejście, wymagajace dobrych umiejętności i wyposażenia technicznego wspinaczy. Ekspozycja i niebezpieczeństwo lawin. Obiektywne niebezpieczeństwa na całej drodze, fatalne zejście.

VI. Bardzo długa droga w scianie alpejskiej trwajaca więcej niż jeden dzień. Niebezpieczeństwo lawin, spadajacych kamieni i seraków. Warunki na drodze nie dają się wczesniej okreslić.

VII podwyższenie poprzednich problemów - np. wspinaczka po upadajacych serakach. (jak oni sobie to wyobrażają - komentarz mój B.Z.)

1. Do podejścia w lodzie wystarczają raki.

2. Dobry lód z jednym dłuższym odcinkiem do 60 stopni (chodzi zapewne o nachylenie).

3. Przeważnie solidny lód 70-80 stopno. Stanowiska w skale, możliwość dobrej asekuracji w lodzie.

4. Lód 75-80 stopni z odcinkiem pionowym, przeważnie dobrej jakości. Cały czas możliwość asekuracji.

5. Długi pasaż w dobrym lodzie 85-90 stopni, wymaga dobrej techniki wspinaczki.

6. Długi, pionowy lód z przewieszkami, różny rodzaj lodu i asekuracji. Wymagane wysokie kwalifikacje wspinaczkowe.

7. Długi, pionowy i przewieszony lód złego gatunku (glazury, nie wiem co to jest zaclony), bez dostatecznej spoistości. Asekuracja kiepska, albo niemozliwa.

8. Podwyższenie poprzednich trudności.