Po 38 miesiącach działalności klubu KZKG RP ukazały się ostatnie pozycje wydawnicze będące w planach klubu praktycznie od samego początku jego działania. Dla przypomnienia są to trzy ostatnie korony z 35 planowanych do wydania programów.

Odznaki z tej serii są koron najwybitniejszych szczytów gór polskich. Posiadają bardzo unikatowy charakter, ponieważ tylko KZKG RP zastosowało ten parametr w trakcie typowania poszczególnych szczytów do zdobycia każdej z tych koron. Wszystkie pozostałe korony a także wiele turystycznych odznak górskich zostało oparte na wysokości nad poziomem morza. Dzięki temu propozycja KZKG RP to powiew świeżości w tym sektorze Turystyki Górskiej.

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Tak więc pojawiły nam się do zdobycia:

1. Dziecięca Korona Klubu KZKG RP / D-KNSGP/.

Jej zdobywcami mogą być już dzieci w wieku pomiędzy 3-4 rokiem życia /tutaj rodzic sam określa kiedy zaczyna start swojemu dziecku w temacie zdobywania i weryfikacji odznak/.

Okres dziecięcy twa w tym klubie do 14 roku życia. Do zdobycia tej odznaki należy wybrać się z pociechą na 10 szczytów znajdujących się na wszystkich trzech listach małych koron najwybitniejszych szczytów czyli:
- Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich / KNSGP/
- Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich/ KNSKP/
- Korona Najwybitniejszych Szczytów Sudetów Polskich/ KNSSP/

Ogólnie na tych trzech listach wytypowano łącznie 80 najwybitniejszych szczytów w kraju     do wyboru dla zdobywającego dziecka. Odznaka jest bardzo kolorowa. Barwami przypomina kolory tęczy jako symbolu szczęśliwego dzieciństwa. Jeżeli pociecha w zaliczanym wieku zdobędzie więcej szczytów niż wymagane 10 to z automatu zaliczane są do odznaki młodzieżowej.

Odznaki dziecięce KZKG RP nie są czymś powszechnie spotykanym w świecie górskich odznak turystycznych. Oferuje je tylko i wyłącznie PTTK – odznaka dziecięca W Góry i PTT –odznaka dziecięca Ku Wierchom. Żaden z Wydawców Koron Górskich nie zadbał o takową w swoim programie.

Największym promotorem rozwoju turystyki górskiej wśród najmłodszych jest zmniejszenie do totalnego minimum stopnia trudności pozyskania odznaki popularnej w każdej koronie klubu KZKG RP. W znakomitej większości stopień popularny jest przyznawany już po zdobyciu pierwszego szczytu z listy danej korony. Z ponad trzy letniego doświadczenia jakie posiadam w prowadzeniu klubu odbyłem wiele rozmów zarówno z rodzicami jak i dziadkami, którzy chcą zaszczepić lub zaszczepiają górskiego bakcyla swoim pociechom. Ich opinie na temat działań klubu dają mi prawo twierdzić, że podjęte przez moją osobę decyzje na temat pewnych udogodnień były słuszne i przynoszą zamierzone efekty.

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

2. Młodzieżowa Korona Klubu KZKG RP/M-KNSGP/.

Zdobywcami tej odznaki może być młodzież pomiędzy 14 a 18 rokiem życia. Do zdobycia tego szczytu należy wykazać potwierdzeniami z 20 szczytów z 80 najwybitniejszych szczytów kraju. Analogicznie do opisu zamieszczonego w punkcie pierwszym. Tutaj także wszelkie nadwyżki poczynione przed osiągnięciem pełnoletniości przechodzą na kolejny stopień odznaki. Czyli Dużą brązową.

Odznaka młodzieżowa jest absolutnym ewenementem w skali kraju. Żaden Wydawca nie proponuje takowej.

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

3. Duża Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich / D-KNSGP/

Odznaka trzy stopniowa:
- brązowa po zdobyciu 30 szczytów ze wszystkich trzech spisów najwybitniejszych,
- srebrna po zdobyciu 55szczytów ze wszystkich trzech spisów najwybitniejszych,
- złota po zdobyci wszystkich 80 szczytów ze wszystkich trzech szczytów z listy.

Odznaka liczbą szczytów ze względu na liczbę 80 szczytów do zdobycia z automatu wywołuje skojarzenie Diademem Polskich Gór. I na tym praktycznie podobieństwo się kończy. Obydwie korony zbudowane są na całkowicie innych parametrach. Subiektywnie patrząc na tę koronę to jest to zdecydowanie bardziej wymagająca odznaka od porównywalnego DGP.

Na zakończenie zasygnalizuję tylko temat ofert turystycznych promujących turystykę rodzinną. Żaden wydawca koron nie pokusił się o coś takiego. Wśród pozostałych odznak górskich Tarnowski oddział PTT zaproponował program Turystyczna Rodzina.

KZKG RP nie ma w swej formule takowej odznaki jeżeli jednak spojrzymy na szereg nowatorskich propozycji klubu jasno wychodzi na jaw, że kilkoma propozycjami mocno stawia na rozwój Turystyki rodzinnej. Do tych nowości należą:
- zniżki dla, dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zniżki te dotyczą zarówno pakietów startowych opłacanych w trakcie zapisywania pociechy do klubu,
- specjalne zniżki dla małżeństw i par zmniejszający, ewenement funkcjonujący tylko w klubie KZKG RP,
- specjalna oferta dla małżeństw i par zastosowana w systemie weryfikacyjnym,polegająca na wykupieniu jednej wspólnej odznaki na parę,
- bardzo duże znaczenie ma także stosowanie w KZKG RP tzw. weryfikacji wstecznej. Co to oznacza? Ni mniej ni więcej jak to, że każdy kto przystępuje do tego klubu ma prawo zweryfikować pozytywnie wszystkie swoje zdobycze popełnione przed datą formalnego przystąpienia do klubu / także innowacyjne rozwiązanie w pełni stosowane tylko przez klub KZKG RP/.

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Duże Korony Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich klubu KZKG RP

Wszystkie te udogodnienia stanowią sporą ulgę w trakcie weryfikowanych odznak zdobywanych przez całą rodzinę. Razem wzięte świadczą o bardzo pozytywnym nastawieniu Wydawcy do tej tematyki.

Pełna oferta klubu na:
www.koronygor.pl
Zapraszamy miejsc w klubie niezabranie

Nowinki klubowe na:
www.facrbook.com/kzkgrp/
Każde polubienie jest dla nas ważne

Klubowa grupa otwarta:
www.facebook.com/groups/927030874115335/

Grupa otworzona dla ludzi gór związanych nie tylko z klubem KZKG RP. Wstęp ma tutaj każdy kogo interesują góry, korony i odznaki górskie wszelkiej maści