Elbrus – najwyższy szczyt Kaukazu o wysokości 5642 m n.p.m. położony jest w zachodniej części głównego łańcucha Kaukazu, na terenie Kabardo-Bałkarii w Rosji niedaleko granicy z Gruzją. Jest najwyższym szczytem Rosji.

Szczyt nie przedstawia większych trudności technicznych a problemem dla większości ludzi jest tu wysokość. Dobra aklimatyzacja jest podstawą sukcesu. Często wieją tu silne wiatry a co za tym idzie temperatura odczuwalna jest niska. Pogoda w tym rejonie załamuje się często i gwałtownie, więc trzeba być dobrze przygotowanym do nawigacji w kompletnej mgle i złych warunkach. GPS, mapa, kompas i wysokościomierz, to niezbędne wyposażenie. Standardem wśród przewodników IVBV jest prowadzenie 4 osób przy korzystnych warunkach. W tym roku (czerwiec 2017) warunki śniegowe były dość trudne (twardy zlodowaciały śnieg) wiec każdy z nas prowadził po 3 osoby i to na krótkiej linie.

Zapraszamy na wspólne wyprawy!

Tomasz Gąsienica Mikołajczyk
Przewodnik IVBV
Tatra Guide – Biuro Przewodnickie
Zakopane www.tatraguide.info

Donguz Orun i Nakra Tau (z prawej)Donguz Orun i Nakra Tau (z prawej)

Cala grupa przed wyjściem aklimatyzacyjnym na CzegietCala grupa przed wyjściem aklimatyzacyjnym na Czegiet

ElbrusElbrus

Przewodnik IVBV Tomek Gąsienica Mikołajczyk, z towarzyszami na szczycie ElbrusaPrzewodnik IVBV Tomek Gąsienica Mikołajczyk, z towarzyszami na szczycie Elbrusa

Przewodnik IVBV Tomek Gąsienica Mikołajczyk, z towarzyszami na szczycie ElbrusaPrzewodnik IVBV Tomek Gąsienica Mikołajczyk, z towarzyszami na szczycie Elbrusa

W zejściu ze szczytuW zejściu ze szczytu

Elbrus 2017 - PSPWElbrus 2017 - PSPW

Elbrus 2017 - PSPWElbrus 2017 - PSPW

Elbrus 2017 - PSPWElbrus 2017 - PSPW

Elbrus 2017 - PSPWElbrus 2017 - PSPW