Gazeta Górska wydawana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy współpracy z Komisją Turystyki Górskiej ZG PTTK 

organizuje konkurs na najlepsze schronisko PTTK. Brane są pod uwagę schroniska PTTK położone w polskich Sudetach i Karpatach. Obiekty, które nie posiadają kategorii schroniska mogą wziąć udział w konkursie, jeśli są położone na wysokości powyżej 350 m n.p.m. i mają ofertę skierowaną do turystów wędrujących szlakami górskimi. Na stronie COTG PTTK znajduje się regulamin konkursu oraz ankieta dla turystów.