Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wyposażone w antywirusową aparaturę medyczną do dezynfekcji ambulansów i sprzętu narażonego na zakażenie COVID-19.

Specjalistyczne antywirusowe urządzenie do likwidacji zagrożenia wewnątrz pomieszczeń i pojazdów zostało przekazane ratownikom TOPR przez Siepomaga.pl. Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków zebranych przez Siepomaga.pl na rzecz pomocy polskiej służbie zdrowia w walce z koronawirusem.

2209topr

– „Ratownicy TOPR niosą pomoc, często ryzykują własne życie i zdrowie. W czasie pandemii podobnie jak wszyscy medycy i przedstawiciele służb ratunkowych stanęli w obliczu nowego niewidzialnego zagrożenia, jakim stał się koronawirus. Dlatego postanowiliśmy przekazać ratownikom nowoczesną aparaturę medyczną do dezynfekcji, która z powodzeniem jest stosowana do eliminowania zagrożeń biologicznych m.in. w szpitalach zakaźnych i jednostkach pogotowia ratunkowego” – mówi Pamela Wiśniewska z Siepomaga.pl.

Przekazane TOPR urządzenie umożliwia szybką i skuteczną eliminację wirusów oraz bakterii poprzez wypełnienie chronionego pomieszczenia „suchą mgłą” cząstek nadtlenku wodoru oraz kationów srebra. W przypadku ambulansu zdezynfekowany w ten sposób pojazd jest bezpieczny i gotowy do użycia przez ratowników już po około 31 minutach od uruchomienia urządzenia wewnątrz pojazdu.

– „Jest to bardzo dobre rozwiązanie stanowiące cenne uzupełnienie stosowanych dotychczas środków do dezynfekcji w TOPR, pozwalające w krótkim czasie przygotować nasze środki transportu i w razie potrzeby również niektóre dyżurki TOPR do ponownego działania” – mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Zbiórka zorganizowana przez Siepomaga.pl w marcu br. na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w walce z epidemią koronawirusa okazała się rekordową zbiórką on-line w historii polskiego internetu. Tylko w ciągu miesiąca na apel Siepomaga.pl o pomoc w zakupie sprzętu ochronnego dla pracowników polskiej służby zdrowia odpowiedziało ponad 330 tys. darczyńców. Na konto akcji wpłacono łącznie kwotę ponad 30 mln złotych. Kwota zgromadzona podczas zbiórki została przekazana przez Siepomaga.pl na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla ponad 500 placówek służby zdrowia zaangażowanych w walkę z COVID-19.

Źródło: TOPR/goral.info.pl