Można zgłaszać kandydaturę do tytułu Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Mają to być osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Tatr.
Tytuł ten będzie przyznawany po raz piąty. Po raz pierwszy został nadany ponad dwadzieścia lat temu. Honorowymi dobroczyńcami zostali Witold i Zofia Paryscy. Póżniej ten zamysł porzucono.
Dyrektor Parku powrócił do tej idei w 60 rocznicę powstania Parku. Tytuł ma być przyznawany co dwa lata - jak cztamy na stronie TPN-u - wybranym osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w działalności społecznej, naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Parku.
W 2015 roku tytuł honorowego Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego otrzymali: prof. dr. hab. Wiesław Barczyk oraz Józef Nyka. W roku 2017 tym tytułem uhonorowano śp. prof. dr hab. Halinę Piękoś-Mirek i prof. dr hab. Zbigniewa Mirek oraz prof. dr hab. Stefana Skibę. Zaś w 2019 roku Dobroczyńcami zostali prof. dra hab. Adam Kotarba i prof. dra hab. Zbigniew Wójcik. Autorem statuetki, którą otrzymują laureaci jest Marcin Rząsa.
Kandydaturę mogą zgłaszać pracownicy TPN-u oraz osoby związane z problematyką ochrony przyrody Tatr. Kapituła czeka na zgłoszenia kandydatur (z uzasadnieniem) do 15 sierpnia.

Źródło:
tpn.pl