GOPR Karkonosze się szkoli. 

Dzisiaj po godzinie 15:00 zakończona została akcja ratunkowa w ramach ćwiczeń „Piorun 2021” organizowanych przez Starostwo Powiatu Karkonoskiego współudziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Celem manewrów było skoordynowanie działań służb ratowniczych oraz sprawdzenie i doskonalenie procedur dotyczących współpracy różnych jednostek w przypadku zdarzenia masowego z udziałem dużej liczby poszkodowanych. Według założenia turyści ucierpieli w wyniku załamania pogody i uderzenia pioruna w trudnym terenie górskim w pobliżu szczytu Śnieżki.
Razem ze strażakami z PSP i OSP nasi ratownicy udzielili pomocy 27 poszkodowanym z różnymi urazami. Po dotarciu na miejsce wypadku ratowani turyści byli wstępnie zabezpieczani i klasyfikowani do dalszych czynności ratunkowych stosownie do poniesionych urazów. Większość z nich wymagała ewakuacji do pierwszego punktu medycznego zorganizowanego przy schronisku Dom Śląski, przy użyciu dodatkowych środków ewakuacji takich jak nosze francuskie czy wózek alpejski, pozostali byli ewakuowani pieszo przy asekuracji Ratowników. Po zabezpieczeniu poszkodowani byli przewożeni dalej w dół przy pomocy dostępnych pojazdów do miejsca koordynacji działań ze szpitalem polowym gdzie byli zabezpieczani przez ratowników z zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ćwiczeniach wzięli także udział pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego, Straży Leśnej oraz Policji, którzy zabezpieczali drogi dojazdowe oraz szlaki turystyczne w rejonie działań.


mat.pras. GOPR Karkonosze