Szkolenie w Pieninach i w Beskidzie Wyspowym 

przeszli ratownicy zawodowi Grupy Podhalańskiej GOPR. W ciągu dwóch dni (8-9 maj) trenowali rożne scenariusze akcji ratowniczych. Pozorowane akcje odbywały się m.in. w warunkach ścianowych oraz na rzekach górskich. Szukano również osób zaginionych. Ćwiczenia są przygotowaniem do sezonu letniego

Życzymy, by ta wiedza i umiejętności nie musiały być wykorzystywane w praktyce.