Po raz kolejny Koalicja Marek Ziem Górskich z Żywca przyznała tytuły Osobowości Ziem Górskich. W tym roku tytuł przypadł m.in. Jerzemu Siodłakowi, naczelnikowi Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jerzy Siodłak w ratownictwie górskim działa od 1986 roku, a od 1997 roku pełni funkcję naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR. Posiada najwyższy w ratownictwie górskim stopień kwalifikacji - starszego instruktora ratownictwa górskiego. Kieruje służbą górską podczas wielu akcji i wypraw ratunkowych, reprezentuje od 1994 r. polski GOPR w międzynarodowej organizacji ratownictwa IKAR-CISA.

fot. KMZGfot. KMZG

- Jerzy Siodłak brał udział w misjach zagranicznych niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, uczestniczył podczas akcji niesienia pomocy ofiarom powodzi, szkoli młodych ratowników i reprezentuje beskidzki GOPR na forum zarządu głównego GOPR w Zakopanem, a za działalność ratowniczą i społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniana, w tym dwukrotnie "Medalem za Ofiarność i Odwagę" oraz "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" – podają organizatorzy konkursu na górską Osobowość.

Od początku lat dziewięćdziesiątych szef beskidzkich ratowników górskich prowadzi z dużym zaangażowaniem działania profilaktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa w górach, pracując z dziećmi i młodzieżą. Grupa Beskidzka pod kierownictwem Jerzego Siodłak, stała się wiodącą jednostką ratownictwa górskiego w Polsce, udzielają rocznie pomocy w okołu 2000 wypadków, skracając do minimum czasy od wezwania do udzielenia pomocy w terenie górskim.

- Jest orędownikiem współpracy z innymi służbami oraz samorządami w zakresie bezpieczeństwa w górach, będąc zawsze otwartym na podejmowanie dodatkowych zadań, celem pomocy ludziom w górach – tak argumentowali nominację przedstawiciele Koalicji Marek Ziem Górskich.

Konkurs na Osobowość Ziem Górskich ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia na terenie gór „mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich polskich i słowackich”.

Łukasz Razowski