Przyrodnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego od ponad dwóch tygodni obserwują pojawiającego się w miejscach oddalonych od szlaków turystycznych orła przedniego. Pankowcy zaznaczają, że pojawienie się tego drapieżnikach w Karkonoszach, to rzadkość.

Fot. Artur Pałucki, archiwum Karkonoskiego Parku Narodowego.Fot. Artur Pałucki, archiwum Karkonoskiego Parku Narodowego

Pewne informacje o ostatnich gniazdach orłów przednich w Karkonoszach pochodzą z I połowy XIX wieku. Tymczasem młody przedstawiciel tego gatunku jak gdyby nigdy nic właśnie w tych górach intensywnie poluje na cietrzewie.

- Orzeł przedni jest największym przedstawicielem orłów z rodzaju Aquila. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 190-225 cm, a długość ciała 80-93 cm. W Polsce jest gatunkiem skrajnie nielicznie lęgowym. Według danych z Monitoring Ptaków Polski w ciągu ostatnich dwóch lat liczebność populacji lęgowej tego gatunku spadła z 34 par lęgowych do 28 w 2016 roku – informują przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego.

Liczebność populacji tego ptaka na obszarze Europy ocenia się na 8400 – 11000 par.

Łukasz Razowski