Polska

związanie z ochroną sokoła

obowiązują od 1 marca br. 

... by pomóc chorej dziewczynce

skiturowiec był ok. 1,5 metra pod śniegiem

potrzebne było użycie śmigłowca