Polska

ustalono, że to młody mężczyzna, obcokrajowiec. 

w Kotle Gąsienicowym

w rejonie Polany Pieniny.

w okolicy Jaskini Mroźnej

u poszkodowanego dwa razy nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia