Przeszło coroczną regularną konserwacje.

Muzeum przyrodnicze TANAP-u w Tatrzańskiej Łomnicy zostało ponownie otwarte. W ciągu dwóch tygodni przeszło coroczną regularną konserwacje. Jest otwarte codziennie 8:30 - 16, z przerwą 12-13 (okres 1.10-30.04). Muzeum nie będzie otwarte w okresie około świątecznym 13.12.2021 - 25.12.2021 oraz 31.12.2021 - 01.01.2022. TANAP zapoznaje zwiedzających z przyrodą, historią i ochrona Tatr